We stand for 🇺🇦 Ukraine. You can find more information and donate here

0Ви дізнались тільки
% інформації

Бенчмаркінг для компаній та інтернет-маркетингу

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Основна мета бенчмаркінгу – вдосконалення роботи компанії. Крім того, він має функцію мотивації, оскільки висока ефективність компаній з найкращою практикою може служити стимулом для власної реалізації.

Що таке бенчмаркінг?

Бенчмаркінг – це метод (процес), за допомогою якого компанії порівнюють свою ефективність з ефективністю своїх кращих конкурентів, аналізуючи всі процеси і функції обраних компаній. Цей аналіз ґрунтується на еталонних показниках. Компанія може орієнтуватися на них, адаптувати до своєї ситуації і тим самим оптимізувати відповідні бізнес-процеси. Основна ідея полягає в тому, щоб визначити відмінності, їх причини та можливості для покращення. Бенчмаркінг – це безперервне порівняння продуктів, послуг, а також процесів і методів з декількома компаніями. Головне питання в бенчмаркінгу: «Що роблять інші і чому інші більш успішні? Отож, бенчмаркінг допомагає зробити певні області діяльності, процеси і завдання в компанії краще, ефективніше, успішніше і, перш за все, визначити виграшне співвідношення витрат і прибутків відповідно до зразкових компаній.

Види бенчмаркінгу

виды бенчмаркинга
Бенчмаркінг може мати багато цілей – визначення процесів, які краще працюють, у порівнянні з конкурентами, використання перевірених методів та їх адаптація або ж розгляд власної стратегії. Перелічені цілі приводять до утворення видів еталонного тестування:

 • Внутрішній бенчмаркінг;
 • конкурентний бенчмаркінг;
 • функціональний бенчмаркінг;
 • бенчмаркінг процесу;
 • стратегічний бенчмаркінг.

Всі види бенчмаркінгу зосереджені на визначенні процесів, які необхідно поліпшити, пошуку конкурентів-лідерів, спрямовані на досягнення конкурентоспроможності, також пропонується «міст» від аналізу до дії. Бенчмаркінг універсально реалізується в інтернет-маркетингу в цілому, або для таких каналів зв’язку, як пошук, соціальні мережі і e-mail маркетинг. Еталонне тестування онлайн-маркетингу націлене на вдосконалення діяльності і є важливим підходом для компаній, які серйозно ставляться до того, щоб максимально використовувати можливості цифрових каналів.

Внутрішній бенчмаркінг

Внутрішній бенчмаркінг являє собою порівняння подібних дій або функцій всередині компанії або з відповідними організаціями.
Внутрішній бенчмаркінг може бути використаний на першому етапі порівняльної практики, оскільки на цьому рівні можливо досягнути вищої поточної продуктивності. Даний вид бенчмаркінгу також дозволяє визначити, який відділ пропонує кращі рішення для роботи. Залежно від об’єкта порівняння або питання, процес може відрізнятися. Планування включає аналіз сильних і слабких сторін об’єкта порівняння, вибір і створення каталогу критеріїв та вибір еталонних показників. У внутрішньому бенчмаркінгу доступність даних не викликає особливих проблем.

Переваги обміну досвідом
Щоб скористатися перевагами внутрішнього бенчмаркінгу, необхідно покращити комунікацію в компанії. Внутрішній бенчмаркінг також означає, що знання і досвід, які існують в певних частинах компанії, повинні використовуватися у всій організації і важливо отримувати з них користь.

Конкурентний бенчмаркінг

У цьому випадку можна застосувати пряме порівняння з конкурентами, які використовують той же ринок. Інформація про продукти, робочі процеси або процеси прямих конкурентів повинна визначатися для оцінки власних результатів. Пряме порівняння з конкурентами дає цінну інформацію про конкурентні позиції. Однак проблема полягає в більш складному обміні інформацією через пряму конкуренцію між партнерами по бенчмаркінгу, які обмежені у співпраці один з одним. Існує також ризик створення секторних «копій», тому зазвичай використовується функціональний бенчмаркінг.

Функціональний бенчмаркінг

Функціональний бенчмаркінг належить до зіставлення даних між партнерами, які не належать до одного і того ж сектору, і тому не є безпосередньо конкурентними. Цей вид бенчмаркінгу має найбільший потенціал для інновацій. Вибираються «кращі практики» відповідно до нововведень в галузях. Це дає компаніям можливість прийти до рішень, які нетипові для їх напрямів діяльності і, таким чином, мати інноваційний або навіть революційний характер. Мета полягає в тому, щоб використовувати перевірені методи або розвивати їх відповідно до власних умов.
Інформація надається прямо, тобто компанії, які не перебувають в конкурентній ніші, набагато швидше обмінюються інформацією. Проблеми конфіденційності виникають лише в малому значенні або можуть бути вирішені за допомогою відповідних угод. Таким чином, відкривається можливість глобального зіставлення з різних галузей і ринкових кордонів. Проте слід зазначити, що не всі сектори підходять для відповідного порівняння. Крім того, перехід до власного робочого контексту може виявитися складним і об’ємним, оскільки рамки між секторами, котрі порівнюються можуть бути дуже різними.

Бенчмаркінг процесу

У цьому виді бенчмаркінгу, процеси, які відбуваються в організації, кількісно (наприклад, в рамках тимчасових досліджень) і якісно записуються і порівнюються з аналогічними. Визначення еталонних показників і цілей – завдання бенчмаркінгу процесу.
Кількісний процес бенчмаркінгу стає все більш важливим, оскільки він забезпечує дані про продуктивність. Потім їх оцінюють з використанням таких показників, як ефективність, якість і технічні витрати.
Мета у бенчмаркінгу полягає у виявленні недоліків, прогалин шляхом аналізу та зіставлень задля вдосконалення. У компанії не повинно бути процесів, які прямо або побічно не потрібні для ділової діяльності та реалізації цілей компанії. В цілому, витрати слід скоротити, прискорити процеси і покращити якість. Це сприяє підвищенню задоволеності клієнтів, продуктивності і вдалої організації часу виконання замовлень. Також можливе запозичення інноваційних рішень (вивчення, адаптація) інших компаній з метою оптимізації власних процесів.

Стратегічний бенчмаркінг

Стратегічний бенчмаркінг використовується для визначення та узгодження власної стратегії компанії. Прикладом цього може бути розгляд стратегії виходу на ринок. Тут відбувається прямий обмін між партнерами по бенчмаркінгу.
Щоб бути успішним з бенчмаркінгом в довготривалій перспективі, необхідно зробити цю концепцію постійною в компанії. Це означає, що заходи з бенчмаркінгу повинні проводитися знову і знову.

Етапи бенчмаркінгуbenchmarking steps

Бенчмаркінг допомагає вдосконалювати бізнес на постійній основі, порівнюючи певні продукти, послуги, процеси компанії з результатами найсильніших конкурентів або лідерів ринку. Це досить складний шлях, і ми підготували для вас список найважливіших кроків для реалізації техніки бенчмаркінгу.
Список основних етапів бенчмаркінгу:

1. Вибір об’єктів порівняння

На цьому етапі аналізується власна компанія з метою вибору стратегічно правильних об’єктів для бенчмаркінгу. Тут визначаються найбільш важливі проблемні області, які слід вдосконалити: продукти, послуги.
Головне питання: які продукти і послуги повинні бути на ринку?

2. Ретельне планування

Після чітко викладеної мети і елементів проекту бенчмаркінгу, потрібно витратити час на ретельне і детальне планування процедури. В цьому відношенні бенчмаркінг не відрізняється від інших проектів компаній – якісне планування і підготовка – ключ до успіху.
Головне питання: чи заплановані цілі та елементи бенчмаркінгу?

3. Забезпечити підтримку компанії

Керування компанією, звичайно ж, є першочерговим завданням. Бенчмаркінг повинен бути головною проблемою і мати актуальність. Варто сприймати проект, як віху для поліпшення компанії, як можливість для всієї компанії. Важливою є відсутність внутрішніх конфліктів – повинні бути призначені фахівці, які відкриті до діалогу.
Головне питання: наскільки актуальний бенчмаркінг і підготовлені фахівці?

4. Еталонний показник

На цьому етапі проводиться пошук одного або декількох партнерів з порівняльного тестування, щоб порівнювати і вчитися у них. Можливо внутрішньо порівняти окремі області бізнесу, конкурувати з компаніями-лідерами в конкретному процесі або методі.
Головні питання: як проходить внутрішнє порівняльне тестування, з якими компаніями-лідерами слід порівнювати процеси і методи?

5. Провести дослідження

На цьому етапі порівнюються партнери. Необхідно виявити прогалини в продуктивності і визначити причини цих прогалин.
Ключовими питаннями є: Де прогалини в продуктивності? Чому існують прогалини в продуктивності?

6. Перетворення результатів

На етапі перетворення ви плануєте і реалізуєте заходи, отримані на основі результатів дослідження. Впроваджуються кращі практики партнерів по бенчмаркінгу і перевіряються результати.
Ключові питання: які заходи вжити? Як можна досягти цілей? Як впроваджуються знання в компанію?
Переваги процесу бенчмаркінгу беззаперечні. Це головний інструмент управління для досягнення цілей Вашого бізнесу і усунення прогалин в продуктивності.

Приклад бенчмаркінгу в інтернет-маркетингу

У пошуковій оптимізації дуже важливі еталонні показники. Якщо інший веб-сайт з аналогічною метою значно кращий, ніж власний, то необхідно досліджувати причини. Навіть якщо Ваш сайт втратив позиції в результатах пошуку або конкурент швидко піднявся в пошуку, проводиться тест, щоб виявити причини. З цією метою власний сайт і конкурентний порівнюються і виявляються відмінності.бенчмаркинг и интернет-маркетинг
У своїй статті, Натан Гоч підкреслює що, найважливішим еталоном, який необхідно встановити на початку будь-якої кампанії SEO – кількість органічного трафіку, яку веб-сайт отримує. Також важливим є реферальний трафік, тому що він тісно взаємопов’язаний з органічним зростанням. А Ренд Фишкин розкриває в своїй статті особливості показників для перевірки перед початком взаємодії з SEO.

Типові порівняльні критерії в рамках еталона:

 • Вік домену
 • Ahrefs Rank
 • Moz Rank
 • Семантичне ядро ​​на сторінці і по сайту
 • Трафік на сайт і кожну окрему сторінку
 • Видимість сайту в пошуковій системі
 • Походження IP-адреси
 • Вхідні зворотні посилання
 • Індексовані сторінки
 • Оптимізація на сторінці (наприклад, мета-теги)
 • Чистий код

Якщо на веб-сайті були виявлені слабкі місця, можна створити еталонний показник. Це дозволяє проводити послідовні поліпшення на сайті. Чи були заходи успішними, можна побачити за короткий час, за допомогою змін в рейтингах. Такі тести відіграють першочергову роль в області пошукової оптимізації. Порівняння власних проектів з успіхами інших сайтів показує потенціал поліпшення і створює основу для кращого ранжування. Як тільки в рейтингу пошукових систем відбуваються негативні зміни, компанії, що займаються пошуковою оптимізацією, завжди повинні запитувати, що інші роблять краще або інакше. Бенчмаркінг – це відмінний інструмент для цього.

Хороші бази даних бенчмаркінгу дозволяють проводити регіональні та міжнародні порівняльні аналізи. Прямі порівняння з конкурентами компанії особливо вигідні, але партнер по бенчмаркінгу повинен погодитися з цим порівнянням. Звіт про результати, зазвичай, охоплює сильні і слабкі сторони, а також потенціал для поліпшення, що робить Вашу власну компанію ще більш успішною.

Задати запитання

Залишіть запитання чи коментар до статті:

Your email address will not be published. Required fields are marked *